Nasze usługi

Zapoznaj się z naszymi usługami. Nie wahaj się zapytać o inne i niestandardowe usługi Pełny zakres przedstawią nasi pracownicy.

Balsamacja ciała

Balsamacja ciała

Sztuka konserwacji ciała obejmuje szereg zabiegów przy użyciu specjalistycznych środków i kosmetyków. Wszystko to ma na celu zabezpieczenie i poprawę wyglądu osoby zmarłej. Najbardziej zaawansowana forma kosmetyki, zwana balsamacją, pozwala zatrzymać, a często również zniwelować oznaki procesu rozkładu ciała. Dzięki niej znacznie poprawia się wygląd osoby zmarłej oraz wydłuża czas jaki może upłynąć między zgonem a pochówkiem.

Florystyka pogrzebowa

Florystyka pogrzebowa

Nasi floryści przygotowują kompozycje wyłącznie ze świeżych kwiatów ciętych: róży, goździków, gerber i innych. Do zamówionych kwiatów wykonujemy profesjonalnie drukowane szarfy. Wieńce zamówione w naszym domu pogrzebowym są eksponowane przez obsługę pogrzebu przy trumnie lub urnie na specjalnych stojakach.
Wszystko dla uświetnienia uroczystości pogrzebowej oraz uhonorowania osoby zmarłej.

Pożegnanie w kaplicy

Pożegnanie w kaplicy

Kaplica przedpogrzebowa to miejsce gdzie rodzina i przyjaciele mogą w skupieniu pożegnać bliską osobę, a także czuwać przy niej nawet przez całą noc. W miejscu tym mogą odbywać się ceremonie w różnych obrządkach, w zależności od wyznania zmarłego, a także uroczystości świeckie.

Kredytowanie ZUS

Kredytowanie ZUS

Rodzinie zmarłego lub osobie, która zorganizowała pogrzeb przysługuje zasiłek pogrzebowy z zakładu ubezpieczeń. Najczęściej będzie to zasiłek z ZUS, ewentualnie z KRUS, z MSWiA lub z Wojskowego Biura Emerytalnego - w zależności od tego, gdzie osoba zmarła lub pobierająca zasiłek jest ubezpieczona.

Zasiłek pogrzebowy wynosi obecnie 4000 zł (od 1.03.2011)

Odbieramy zasiłek pogrzebowy z ZUS


Oferujemy pomoc w ubieganiu się o zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS-u i odbieramy go w imieniu klientów. W takim przypadku kwota zasiłku automatycznie pomniejsza kwotę do zapłacenia przed uroczystością.

Możemy jednak pośredniczyć w odbiorze zasiłku pogrzebowego tylko w przypadku, gdy zlecający pogrzeb jest w pierwszej linii pokrewieństwa do osoby zmarłej. W takim przypadku potrzebne będą dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (np. akty urodzenia, małżeństwa).

Kremacja

Kremacja

Nasz zakład pogrzebowy zajmuje się także organizacją pochówków po spopieleniu. To coraz bardziej popularna forma pogrzebu spowodowana zwłaszcza aspektem ekonomicznym lub dostępnością miejsca w grobie.

Na wielu cmentarzach powstają mniejsze groby urnowe oraz tzw. kolumbaria, gdzie urna może zostać umieszczona w specjalnej niszy.

Zajmujemy się pełną procedura kremacji oraz organizacją pochówku. Wyręczamy Państwa realizując niezbędne formalności.
Przed kremacją jest możliwość pożegnania z osobą zmarłą, a po spopieleniu - dalszy ciąg uroczystości w kościele czy sali pożegnań oraz złożenie urny w grobie.

Pogrzeb tradycyjny

Pogrzeb tradycyjny

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button on the panel to your left. Here, you can update your items, add new fields, create dynamic pages and more.